Фирма „БЛУРЕД” открива тръжна процедура за избор на външен изпълнител за доставка на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции:
1. Широко форматен дигитален принтер за печат на транферна хартия – 1 бр.
2. Компютърна конфигурация, необходима за работа с принтера – 1 бр.
3. Термотрансферна преса за пренос от хартия върху текстил – 1 бр.
4. Банциг за кроене – 1 бр.
5. Покривна машина с приспособление за подгъв – 1 бр.
6. Бързооборотен оверлог тежък клас – 1 бр.
7. Права машина с транспорт за тежки материи – 1 бр.

Краен срок: 17.06.2011 г., 16.00 ч.

Откритата тръжна процедура е във връзка с реализацията на проект „Нови инвестиции и модернизация в БЛУРЕД ЕООД", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация