Bulgarian Български

Оперативни програми 2014-2020:
 Програми за Европейско териториално сътрудничество 2014-2020:
 Оперативни програми 2007-2013:
 Програми за Европейско териториално сътрудничество 2007-2013:
 Национални програми:
 
Други финансиращи програми:
 Министерства:
 Институции:
 Банки: