Консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД е наследник на създадената през 2002 година ЕТ „Дениси - Христослава Георгиева”, с основна дейност „Разработване и управление на проекти”.

Специалистите на фирмата имат разработени и отчетени над 250 проекта към различни финансиращи програми.
Сред клиентите са микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, нестопански организации, безработни лица и студенти.

Консултантските дейности на фирмата са в следните направления:
  • Разработване на проект
  • Управление на проект
  • Информация за финансиращи програми
  • Маркетингови услуги
  • Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС 160
  • Обучителни услуги

Фирмата разполага с екип от специалисти, притежаващи богат опит и необходимите компетенции в обхвата на предлаганите услуги, което е гарантираща предпоставка за качествено обслужване.

Референции