„ВЕКО” ЕООД открива процедура за избор на външен изпълнител за „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пренастройваема, автоматична линия за пълнене и затваряне на пенливи препарати в пластмасови флакони, етикетираща машина и термотрансферен принтер за поставяне на дата”.

Краен срок: 17.06.2011 г., 17.00 ч.

Търгът се провежда в рамките на проект „Технологична модернизация на „ВЕКО” ЕООД чрез закупуване на автоматична линия за пълнене на флакони, етикетираща машина и принтер за поставяне на дата", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация