Bulgarian Български

29.09.2013 - 05.10.2013, Израел

Срок за кандидатстване: 15.07.2013

Посещението се организира в рамките на проект, финансиран по програма „Младежта в действие".

Целта на посещението с учебна цел е да даде възможност на участниците пряко да се докоснат до младежката работа в Израел, младежките политики и заинтересованите страни, включени в нейното осъществяване, младежкото включване в израелското общество на всичките му нива, да се запознаят с неформалното образование и начина, по който то е признато в Израел, доброволческите служби, включването на различни социални групи в израелското общество (етнически, религиозни и т.н.), както и на младежи със специфични нужди и младежи в риск.

На това посещение участниците ще посетят колкото се може повече места в Израел, като им се покаже уникалността на всяко от местата, ще бъдат посетени младежки организации и ще бъдат показани примери на добри практики, анализиране и дискусия относно младежката работа в Израел.

Израел е страна с висок процент на представителство в международните младежки дейности и поради тази причина тази визита ще даде възможност на участниците да получат повече познания относно участието на израелски младежки организации в международни програми, по-специално по програма „Евромед Младеж" и програма „Младежта в действие", давайки им шанс за възможно изграждане на бъдещи партньорства в рамките на двете програми между организации от Израел и държавите-членки на ЕС.

Изисквания към участниците:

  • Да са представители на младежка организация или организация, работеща с млади хора, които са способни и оторизирани от страна на тяхната организация да създават идеи за бъдещи проекти;
  • Имат базови познания относно програма „Младежта в действие" (опит в проектите със страните от Евромед е предимство);
  • Имат опит от работата по най-малко един международен проект , осъществен в рамките на програма „Младежта в действие" (друг опит в сферата на неформалното образование ще бъде допълнително предимство);
  • Готови да участват в последващите дейности за оценка, организирани от Националната агенция или мрежата Салто;
  • Готови активно да участват и да съдействат и да допринесат по време на цялата визита.

Обучението се провежда на английски език. Всички суми по обучението ще бъдат покрити от Националните агенции или Салто. Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" покрива разходите за транспорт от летище София до мястото на провеждане на курса, а приемащата национална агенция - разходите за настаняване и храна.

Он-лайн формуляр за кандидатстване