webdesignСдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес „Обединени бизнес клубове“ финансира проекти по Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия”, Подпрограма 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия“.

Краен срок за кандидатстване: 16.10.2017 г.

Основна цел на процедурата:

• Подпрограма 1 „Дигитализация на малки и средни предприятия“ има за цел да подпомогне предприемачите, микро-, малки и средни предприятия, фирми и организации да изградят или усъвършенстват фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.

Допустими кандидати:

• предприемачи, микро-, малки и средни предприятия, фирми и организации, пълноправни членове на Сдружение „Обединени бизнес клубове”.

Допустими дейности:

• Изграждане и усъвършенстване на фирмени уебсайтове и платформи за онлайн търговия.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - до 5000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• за изработка на нов или усъвършенстване на съществуващ уебсайт.

Продължителност на проекта:

• 12 месеца

Начин на кандидатстване:

• Желаещите да кандидатстват следва да изпратят искане за получаване на верификационен код от ОБК на ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Полученият верификационен код се попълва от кандидата в документите за кандидатстване на посочените места.
• Проектните предложения се подават на ел. поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като страниците, които съдържат подпис и печат се представят сканирани.

Допълнителна информация:

С цел подпомагане на своите членове, ОБК има възможност да препоръча фирма подизпълнител на услугата по проекта. При избор на фирма член на ОБК, кандидатът получава +10 точки при оценката за финансиране на проектното предложение.

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване
Документи за информация

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.