Bulgarian Български

Еднолично дружество с ограничена отговорност БГ Стийл обявява процедура за определяне на изпълнител с обект „Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за производство на сложни детайли от листов метал” и следните обособени позиции:
1. Заваръчен робот
2. Рундвал
3. Пресов абкант
4. Измерителна ръка

Краен срок: 19.05.2011 г., 16.30 ч.

доставката е по проект "Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта" на грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация