Bulgarian Български

Дружество с ограничена отговорност „Фърничър” стартира процедура по открит избор с обект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване за производство на фурнировани плоскости” в две обособени позиции:
1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматична линия за двустранно калибриране, фурнироване и шлайфане на ПДЧ и MDF плоскости.
2. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лепилонанасяща машина, машина за снаждане на фурнир с максимална работна ширина от 3200 мм и машина за снаждане на фурнир с максимална работна ширина от 1200 мм.

Краен срок: 17.06.2011 г., 17.00 ч.

Търгът се провежда в рамките на проект „Утвърждаване на „Фърничър“ ООД като водещ производител на фурнировани плоскости", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация