Bulgarian Български

Фирма „СТАД- Близнаков” стартира процедура по открит избор с предмет  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за прахово боядисване, извършено в рамките на проект 2TMM-02-35/18.02.2011 г.”

Краен срок: 20.06.2011 г., 17.30 ч.

Процедурата се провежда в рамките на проект „Повишаване конкурентноспособността на СТАД-Близнаков ЕООД в сферата на производството на арматурни заготовки и метални изделия", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация