Акционерно дружество „АГРИЯ“ кани желаещите за участие в процедура за „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на автоматична лентова система за непрекъснато филтруване под вакуум".

Краен срок: 21.06.2011 г., 16.00 ч.

Процедурата е в рамките на проект „Технологична модернизация на АГРИЯ АД", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация