Bulgarian Български

Фирма „Гласко” ООД открива тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване по обособени позиции”, както следва:
1. Линия за рязане на стъкло с автоматично складово стопанство;
2. Изработка и доставка на метални стойки за складиране на стъкло;
3. Линия за кантиране;
4. Седиментори за филтриране на отпадъците от кантираните стъкла;
5. Линия за производство на стъклопакети;
6. Машини за измерване и смесване на уплътнители за стъклопакети;
7. Специализиран софтуер за управление на цялото производство.

Краен срок: 14.06.2011 г., 16.00 ч.

Процедурата е в рамките на проект „Модернизация на технологиите и управлението в „Гласко” ООД", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация