Bulgarian Български

Фирма „Тремол Ес еМ Ди” ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител за „Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на електронни компоненти” с 3 обособени позиции:
1. Печатаща машина – 1 бр.
2.

 • Автоматична система за монтаж на електронни компоненти бърз – 1 бр.
 • Автоматична система за монтаж на електронни компоненти гъвкав – 1 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 12мм – 25 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 16мм – 10 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 24мм – 5 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 32мм – 1 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 44мм – 1 бр.
 • Подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на компоненти 56мм – 1 бр.
 • Вибрационно подавaщо устройство за високоскоростно позициониране на лентови компоненти – 2 бр.
 • Устройство за високоскоростно позициониране на компоненти от вибриращ поднос – 3 бр.
 • Устройство за високоскоростно зареждане на печатни платки – 1 бр.
 • Конвейр 0,5м – 1 бр.
 • Конвейр 1м – 1 бр.
 • Работна маса – 1 бр.

3.Система „Рифлоу” – 1 бр.

Краен срок: 01.06.2011 г., 17.30 ч.

Процедурата е в рамките на проект „Закупуване на производствена линия за SMT монтаж на електронни компоненти", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация