ЕТ "Булперла 91-Иванка Тюроленгова" открива избор за  „Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана конфекционираща машина за производство на гъвкави опаковки".

Краен срок: 27.05.2011 г., 17.00 ч.

Откритият избор е по проект "Повишаване на производствения капацитет, чрез закупуване на автоматизирана конфекционираща машина за производство на гъвкави опаковки", финансиран по грантова схема BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на ОП Конкурентоспособност.

Тръжна документация