Menu

Финансиране на проекти за образователни програми и кампании, свързани с изменението на климата

Прочети още...Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство отваря за кандидатстване процедура BGENVIRONMENT-4.002 - „Малка грантова схема климат“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост.

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г., до 17,00 часа

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org