Menu

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПНОИР

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org