Menu

Финансиране на проекти за реформиране на политиката в областта на образованието и обучението.

Прочети още...Отворена за кандидатстване е Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране на политиката, Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението (2019 EACEA/36/2018)
Проектите за перспективно сътрудничество са широкомащабни. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да усъвършенстват системите за образование и обучение. Те трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група, условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Краен срок за кандидатстване: 19.03.2019 г., до 12:00 ч. на обяд (централноевропейско, брюкселско време)

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин