Menu

Финансиране на проекти за реформиране на младежки политики

Прочети още...Програма „Еразъм+“ обявява прием на проекти по Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж. Програмата насърчава младежкия обмен и мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации.

Краен срок за кандидатстване:

25.05.2018 г., до 12:00 ч. на обяд, брюкселско време

Конкурс за есе и рисунка

Прочети още...Районен съд - Стара Загора стартира конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на община Стара Загора.

Краен срок за кандидатстване:

31.03.2018 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org