Menu

Възможност за кандидатстване по програма Еразъм+ за мобилност в областта на професионалното образование и обучение

Прочети още...Покана за проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ на програма Еразъм+ за 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2020 г., до 13,00 ч.

Отворена е покана за кандидатстване по програма Еразъм+ за образователна мобилност

Прочети още...Покана за проектни предложения по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, „Образователна мобилност“ на програма Еразъм+ за 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 05.02.2020 г., до 13,00 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин