Menu

  • Категория: Събития
  • Посещения: 272

meetingВъв връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.057 "Умения" по Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване.

Програма:

- Регистрация на участниците – 30 минути преди всяко събитие
- Откриване
- Представяне на процедура „Умения“ – условия за кандидатстване и приложенията към тях
- Дискусия, въпроси и отговори

Времетраене:

от 11.00 до 14.00 часа

Дати:

15.03.2019 г - София, бул. „Мария Луиза“ 131, хотел „Рамада“, зала „Европа“

22.03.2019 г. - Бургас, Приморски парк, Експозиционен център „Флора“, зала 2

Допълнителна информация:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.
Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин