21.02.2014, София

АПИС БЪЛГАРИЯ организира безплатен семинар, който може да бъде проследен и он-лайн.

Теми и лектори:

  • Промени в Закона за ДДС  - Мина Янкова, НАП
  • Особености при годишното облагане на физическите лица за 2013г. и промените в ЗДДФЛ, действащи от 01.01.2014 г. – Лорета Цветкова, НАП
  • Деклариране на годишния корпоративен данък за 2013 г. и измененията в ЗК за 2014 г. - Цветана Янкова, НАП

Такса за участие: безплатно

На участниците ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение.

Място на провеждане: София, площад „Княз Александър I-ви” № 1, в сградата на Народното събрание /бивш Партиен дом/ - зала „Света София”

Време на провеждане: от 10.00 часа

Он-лайн регистрация

Он-лайн проследяване