28.11.2013, София

АПИС БЪЛГАРИЯ, Съюзът на счетоводителите в България и Съюзът на юристите в България организират безплатен семинар за изготвяне на Годишните финансови отчети и одиторските изисквания към тях; и данъчни и осигурителни годишни разчети с Единната сметка.

Семинарът може да се проследи и он-лайн, за което е необходима регистрация.

Лектори:
д.е.с. Димитър ЖЕЛЯЗКОВ, регистриран одитор, член на УС на ИДЕС
Росен ИВАНОВ, директор на дирекция “Данъчна и осигурителна    методология” – НАП

Място на провеждане: София, бул.„Хр. Смирненски” № 1, залата на Университета по архитектура, строителство и геодезия


Он-лайн регистрация