Bulgarian Български

3 юни 2013, София

Институтът за предприемачи на Сиско организира работилница „Растеж и развитие на бизнеса”, която е насоченa към собственици и мениджъри на компании във фаза на растеж или развитие, които искат да дадат нов тласък на своя бизнес.

Програмата на курса е създадена в партньорство с водещите университите в областта на бизнеса и предприемачеството Stanford University, Cornell University. Международното ноу-хау е пречупено през опита на предприемачи и мениджъри, успели в България, с които участниците в курса имат пряк контакт по време на сесиите.

Програмата на работилницата е „пътна карта" за генериране и управление на растеж и развитие на бизнеса. Продължава 6 седмици. Всяка сесия в модулите включва практическа работа по конкретен бизнес казус и дискусия за решението му.

Тематичен план на курса:

  • Тема 1: Растеж и развитие (3 юни 2013 г.)

Визия и “мантра” на бизнеса. Стратегически цели. Кой е бизнесът, който ще ни осигури растеж?

  • Тема 2: Бизнес модел (5 юни 2013 г.)

Описване и визуализизация на бизнес модели. Елементи, връзки и логика зад бизнес модела.

  • Тема 3: Анализ и оценка на идеите за растеж (10 юни 2013 г.)

Фактори определящи успеха на бизнес идеята. Как да оценим потенциала на бизнес идеята – Мандала на бизнес идеята. Избор на бизнес идея.

  • Тема 4: Анализ на пазарната среда (12 юни 2013 г.)

Идентифициране и оценка на различни видове риск в бизнес възможностите. Анализ на тенденции, външни фактори и пазарна среда.

  • Tема 5: БСтратегическо позициониране и извеждане
на области за промяна (15 юни 2013 г.)

Видове позициониране и отражение върху организацията. Позициониране – сравнение текущо и желано състояние. Извеждане на области с нужди от промяна.

  • Тема 6: Маркетинг при растеж (17 юни 2013 г.)

Структура на маркетинг дейността при растеж. Анализ на преживяването на клиента. Как да се маркетираме?

  • Тема 7: Финансовата функция при растеж и финансиране на растежа (19 юни 2013 г.)

Еволюция на финансовата функция при растеж. Анализ на оценка на финансови модели при растеж. Източници на стойност при растеж.

  • Тема 8: Лидерство за растеж и организационна култура (22 юни 2013 г.)

Лидерски умения за постигане и управление на растежа? Лидерски стилове на поведение. Как да водим екипа си по пътя към растеж? Организационна култура.

  • Тема 9: Управление на промяната (24 юни 2013 г.)

Организационна промяна. “Пътна карта” за постигане на растеж/промяна. Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната.

  • Тема 10: Обобщение и завършване (26 юни 2013 г.)

“Пътна карта” за постигане на растеж/промяна. Представяне и дискусия на казуси на участниците. Oбобщение.

Лектори:

Светлан Станоев, Цветелина Тенева, Огняна Мирчева, Анелия Гроздева, Светла Несторова, Кирил Петков, Владимир Михайловски, Чавдар Ваклев, Димитър Ганчев, Тодор Георгиев и Красен Хинков.

Такса за участие: 950 лв.

Отстъпки: при записване до 23.05.2013 г. таксата е 760 лв.

Предвидена е отстъпка за двама и повече участника от една организация.

Отстъпка от 20% от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Обучението започва на 3 юни 2013 г. Сесиите са 2 или 3 пъти седмично от 17:00 до 20:30 ч.
Всяка сесия включва практическа работа по конкретен бизнес казус и дискусия за решенията им.

Поради практичния характер на сесиите в работилницата могат да участват до 20 души.

Място на провеждане: гр. София, Бизнес институт, Регионален център за България на Института за предприемачи на Сиско, ул. Жолио Кюри 23А

Записване за курса:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел: +359 88 2924710