Bulgarian Български

8 Октомври 2012 г.

Институтът за предприемачи на Сиско организира курс „Развиване на бизнес”, който е насочен към собственици и мениджъри на компании с цел растеж или развитие, които искат да дадат нов тласък на своя бизнес.

Програмата на курса е създадена в партньорство с водещите университите в областта на бизнеса и предприемачеството Stanford University, Cornell University. Международното ноу-хау е пречупено през опита на предприемачи и мениджъри, успели в България, с които участниците в курса имат пряк контакт по време на сесиите.

Курсът съчетава модерни инструменти за обучение на практици. Методиката е комбинация от виртуална среда за обучение с мулти-медийно съдържание, присъствени сесии и практически упражнение:

 • Самостоятелно запознаване с писмени и видео материали във виртуалната среда за обучение
 • Фасилитирани сесии за задълбочаване на знанията, дискусии и групови упражнения
 • Онлайн дискусии във виртуалната среда за обучение
 • Самостоятелни практически казуси за упражняване на уменията
 • Дискусии с изявени практици – предприемачи и мениджъри, действащи и успели в България.

Сесиите на курса се записват и са на разположение на участниците при тяхно отстъствие във времето на провеждане.

 • Акценти в програмата:
 • Растеж и развитие
 • Бизнес иновации, възможности и рискове
 • Анализ на осъществимостта на бизнес възможностите
 • Стратегическо планиране
 • Планиране и бюджетиране
 • Управление на организационната промяна
 • Оперативен мениджмънт и управление на растежа.

По време на курса участниците развиват или усъвършенстват бизнес умения в следните насоки:

 • Оценка на тенденции и разпознаване на бизнес възможности
 • Генериране и оценка на идеи за идеи за нови продукти или услуги
 • Оценка на анализ на рискове
 • Анализ на конкуренцията и на пазарната среда
 • Анализ на паричните потоци и финансовите отчети
 • Планиране и бюджетиране за краткосрочни и дългосрочни цели
 • Определяне на необходимото финансиране за устойчиво развитие и експанзия на бизнеса
 • Избор на целеви клиенти и успешно достигане до тях
 • Организационна структура и организационна промяна
 • Оптимизиране на бизнес процесите

Занятията на курса започват на 8 октомври 2012 г. и са с продължителност от 5 седмици. Сесиите са 2 пъти седмично от по 3 часа, понеделник и сряда от 17.00 до 20.15 часа и всяка втора събота от 10.00 до 13.15 часа.

Цена: 1300 лв.

Отстъпки:
Институтът за предприемачи предоставя възможност за преференциално участие на първите 15 записани участници:

- цената за първите 5 записани участници е 800 лв.
- цената за следващите 10 записани участници е 900 лв.

Крайният срок за записване е 4 октомври 2012 г.

Програма

Он-лайн регистрационна форма