Стара Загора, 10 Октомври 2011

Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните и Националната служба за съвети в земеделието организират съвместен семинар за представяне на възможностите за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства” и Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” на Програмата за развитие на селските райони.

Участието в семинара е безплатно.

Място на провеждане: гр. Стара Загора, хотел „Верея”

Начален час: 14.00 часа

Земеделските производители ще могат да бъдат безплатно консултирани от експерти на Националната служба за съвети в земеделието на специално изграден информационен щанд пред сградата на община Стара Загора.