Menu

Финансирани проекти, които са разработени, консултирани или администрирани от екипа на фирмата

Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур)

за проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция; създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение; за организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция.

Реализация: август 2017 - юли 2018 год.

Създаване на устойчиви работни места в Кооперация „СИНВЕКС“ чрез осигуряване на подходящи условия за работа и обучения

за наемане на безработни и неактивни лица за субсидирана заетост за период от 12 месеца; за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности и за оборудване на нови работни места.

Реализация: септември 2017 - ноември 2018 год.

Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работещите в Стандард профил България ЕАД

за разработване на нови модули и добавяне на функционалности към електронната система за РЧР; за осигуряване на организиран транспорт за работещите от други населени места до работното място; за осигуряване на колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло за създаване на безопасни условия на труд и за осигуряване на възможност за активно спортуване на работещите.

Реализация: юни 2017 - юли 2018 год.

Създаване на устойчиви работни места в Стандард Профил България ЕАД

за подбор и наемане на 42 безработни и неактивни лица, обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, и оборудване на нови работни места.

Реализация: юни 2016 - март 2018

Ромската идентичност - гледана отвън, представена отвътре

за създаване на иновативен културен продукт (Виртуална ромска арт галерия) чрез който да се покаже мястото и ролята на ромската култура в исторически и съвременен план.

Реализация: април 2016 - април 2017

Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на СИМАРО ООД чрез инвестиране във високотехнологично оборудване

за подобряване на производствения процес и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност, чрез закупуване на иновативен файбър лазер.

Реализация: февруари 2016 - април 2016

Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм

за проучване на местното природно и културно наследство и неговата валоризация, чрез създаване на нови туристически продукти и онлайн платформа за промотирането на трансграничния регион Хасково-Одрин като нова дестинация.

Реализация: юли 2015 - юли 2016

Инвестиране във високотехнологично оборудване за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на Дида-70 СД

за подобряване на производствения процес в Дида-70 СД и внедряване на нови технологии чрез инвестиции в три вида стругове с ЦПУ и вертикален машинен център.

Подобряване на производствения капацитет за повишаване конкурентоспособността на ИТАЛТЕХ ООД

за подобряване на производствения процес и ресурсната ефективност и ефикасност чрез инвестиции в струг с ЦПУ и вертикален обработващ център.

Подобряване на производствения капацитет на Атмар Груп ООД

за внедряване на нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на Атмар Груп ООД, чрез закупуването на Автоматична линия за боядисване на бутилки.

Екологична музика

Създаване на мюзикъл „Едно лято в едно блато” за образование на деца в областта на опазването на околната среда чрез използване на съвременни аудио-визуални средства.

Още ...

  1. Актуализиране на действащите учебните планове и програми и разработване на нови в професионални направления „Икономика” и „Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда
  2. Развитие на самостоятелна стопанска дейност в сферата на авторемонтните услуги
  3. Насърчаване развитието на самостоятелна стопанска дейност на новостартиращото предприятие „Пламък-Рейсинг” ЕООД
  4. Повишаване на институционалното развитие на фондация „Лозенец”
  5. Застъпничеството – прекият път за решаване на жилищните проблеми на ромския етнос
  6. Бъди модерен, бъди еко
  7. Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на Дида-70 СД
  8. Технологична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентноспособността на „Бултех-2000” ООД
  9. Market Control
  10. Повишаване на производствения капацитет на фабрика „Маркоги” за производство и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org