Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 128

Dancer 1920x1080Подкрепата от Министерство на културата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Краен срок за кандидатстване: 11.07.2019 г.

Бюджет на процедурата:

• 80000 лева

Продължителност на проекта:

• 15 септември 2019 – 30 май 2020.

Начин на кандидатстване:

• Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител и се изпращат по електронен път на е-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Насоки за кандидатстване

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин