Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 200

ConcertМинистерство на културата оказва финансова подкрепа на спектакли и концерти в страната, в областта на професионалното музикално изкуство.

Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2019 г.

Допустими кандидати:

• юридически лица, осъществяващи професионална дейност в областта на сценичните изкуства, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата

Бюджет на процедурата:

• 150 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 75%
• 25% собствен принос на кандидата, от които 10% - финансов принос

Начин на кандидатстване:

• Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител и се изпращат по електронен път на е-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

За допълнителна информация на телефони – 02/ 94 00 873 и 02/ 94 00 963

Китерии за оценка:

1. наличие на оригинална идея и актуална сценична интерпретация;
2. представяне на нови и/или непредставяни пред българската публика заглавия;
3. ясна програма и участници в събитието;
4. социален и културен ефект;
5. реализация в алтернативни пространства;
6. експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;
7. зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин