Menu

  • Категория: Други
  • Посещения: 199

SpectacliМинистерство на културата обявява прием на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации.

Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2019 г.

Допустими кандидати:

• юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата

Бюджет на процедурата:

• 180 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 75%
• 25% - собствен принос на кандидата, от които 10% - финансов принос

Начин на кандидатстване:

• Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител и се изпращат по електронен път на е-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 914/ 94-00-802

Китерии за оценка:

1. наличие на оригинална авторска театрална идея и актуална сценична интерпретация;
2. развиване на нови посоки в театралната практика;
3. реализация от творчески екип, в които преобладават артисти на свободна практика;
4. експертен потенциал и капацитет на организационния екип;
5. реализация в алтернативни пространства;
6. зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин