Menu

ЦРЧРЦентър за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, обявява конкурс за набиране на обучители/тренери в сектор „Младеж“.

Краен срок за кандидатстване: 19.10.2018 г.

Националните агенции по Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ на ЕК редовно организират събития, които формират цикъла за обучение и оценка на младежките дейности.

Събитията са типови и попадат в една от следните категории:

- Обучение при пристигане на участници (доброволци, стажанти, служители),
финансирани по някоя от дейностите на програмите;
- Събитие за междинна оценка на участниците, финансирани по някоя от дейностите на програмите;
- Годишна среща на завърналите се в България участници.

Необходими квалификации, умения и експертиза на обучителя/тренера:

- Опит в областта на неформалното обучение като младежки работник;
- Опит като доброволец, координатор/ментор на доброволци по Европейската доброволческа служба (ЕДС) или като служител на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в сектор „Младеж“;
- Ниво B2 (писмено и говоримо) на английски език, подкрепено със сертификат или диплома;
- Умения за работа с Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
- Отлични презентационни умения;
- Умения за работа в екип и самостоятелно;
- Умения за разрешаване на конфликтни ситуации.

Възнаграждение:

150 евро за ден (бруто) с граждански договор

Допълнителна информация:

Условия за кандидатстване

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин