Menu

workplace cultureАкадемията за управление в културата включва интензивен едноседмичен курс през юни, международна конференция и среща на мрежата, която ще се проведе през септември 2018 г. в София.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г.

Теми в курса „Какво е културното наследство?“:

• Общото наследство на Балканите и Югоизточна Европа
• Иновативни начини за представяне и популяризиране на културното наследство
• Иновация в музея
• Набиране на средства за културни проекти
• Груповото финансиране
• Диалог между публичните институции и частните организации
• Трансгранично сътрудничество и културен туризъм
• Управление на културни организации - лидерство, нова структура и бизнес модели
Програмата в София е сертифицирана от Нов български университет.

Допустими кандидати:

• мениджъри в областта на културата от България, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина.
Участникът трябва да отговаря на следните изисквания, за да получи сертификат, даващ 3 ECTS и 9 кредита на НБУ:
• участие в мин. 80% от всички събития в програмата;
• активно участие в учебния процес;
• 10 страници, които да бъдат включени в годишната публикация на CMA или подробно описание на нов проект (може да се използва и за кандидатстване за финансиране от Фонда на CMA).

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• минимум - 2500 евро
• максимум - 5000 евро

Собствено участие:

• 200 евро

Допустими разходи:

• участие в 1-седмичния интензивен курс и тридневното международно събитие за срещи и работа в мрежа;
• обяд/ кафе-паузи по време на всички мероприятия;
• учебни материали;
• достъп до онлайн обучение;
• експертна оценка на индивидуалната работа;
• менторинг/ консултации с български и международни професионалисти;
• възможност за разработване на нов съвместен трансграничен проект и финансиране от 2500 до 5000 EUR;
• 3 ECTS точки и диплома, издадена от Нов български университет, ако са изпълнени всички изисквания.

Начин на кандидатстване:

• чрез имейл

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org