Menu

Финансиране на предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

Прочети още...Програмата има за цел да насърчава солидарността като ценност главно чрез доброволчеството, за да се засили ангажираността на младите хора и организации в достъпни и висококачествени солидарни дейности, като средство за подпомагане укрепването на сближаването и солидарността, демокрацията и гражданството в Европа.

Краен срок за кандидатстване: до 12.00 ч. брюкселско време
5.02.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
20.04.2019 г. - за Доброволчески партньорства
30.04.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
28.09.2019 г. - за Доброволчески екипи във високоприоритетни области
1.10.2019 г. - за Доброволчески проекти, Стажове и работни места, Проекти за солидарност
- текущо - за Знак за качество

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин