Menu

Предоставяне на допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова програма Хоризонт 2020

  • Категория: Други
  • Посещения: 93

Прочети още...Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана за кандидатстване на научни организации, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening).

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г., до 17:30 ч.

Финансиране на проекти за развитие на иновационни клъстери

  • Категория: Други
  • Посещения: 119

Прочети още...Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обявява конкурс за набиране на проекти по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Краен срок за кандидатстване: 26.10.2019 г., до 16,00 часа

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

  • Категория: Други
  • Посещения: 1617

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин