Menu

Възможност за кандидатстване по програма Cultural Management Academy

Прочети още...Академията за управление в културата включва интензивен едноседмичен курс през юни, международна конференция и среща на мрежата, която ще се проведе през септември 2018 г. в София.

Краен срок за кандидатстване:

11.05.2018 г.

Финансиране на проекти за развитие капацитета на обществените библиотеки

Прочети още...Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за финансиране на малки проекти "Библиотеката - активен участник в обществения живот" в рамките на договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата.

Краен срок за кандидатстване:

20 февруари 2018 г., до 14,00 часа

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org