Menu

Финансиране на проекти за собствен бизнес на хора с увреждания

Прочети още...Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 5.08.2019 г., до 17.30 часа

Финансова подкрепа за разпространение на проекти на независими професионални организации в областта на театралното изкуство

Прочети още...Подкрепата от Министерство на културата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Краен срок за кандидатстване: 11.07.2019 г.

Финансиране на проектни предложения по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз

Прочети още...Министерство на културата обявява конкурс за финансиране на проекти по Приоритет 2 „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“ от Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз.

Краен срок за кандидатстване: 24.07.2019 г., до 16,30 часа

Финансиране на проекти за подкрепа на спектакли и концерти в страната в областта на професионалното музикално изкуство

Прочети още...Министерство на културата оказва финансова подкрепа на спектакли и концерти в страната, в областта на професионалното музикално изкуство.

Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2019 г.

Финансиране на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации

Прочети още...Министерство на културата обявява прием на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации.

Краен срок за кандидатстване: 6 юни 2019 г.

Финансиране на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин