Menu

VIVACOMПрограмата VIVACOM Регионален грант 2018 е една от обществено отговорните инициативи на компанията, която цели да бъдат открити стойностни идеи и да бъдат подкрепени.

Краен срок за кандидатстване: 2.12.2018 г.

Основна цел на програмата:

• да се подкрепят идеи, които правят добро, сближават хората, развиват местата, в които живеем, или просто ни карат да се чувстваме щастливи.

Допустими кандидати:

• юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
• читалища;
• настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

Приоритетни области:

• Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови критерии:
- Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност;
- Въвличане на местната общност;
- Новаторство.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум 5000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• до 1 година

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Допълнителна информация:

Няма ограничения относно броя проекти, които една организация може да подаде. Ако организацията е била финансирана в предходни издания на Програмата, има право да кандидатства отново, но с идея, различна от тази, за която е получила финансиране.
Подкрепените от Програмата идеи ще бъдат обявени през февруари 2019 г.

Програмата ще предостави средствата по следния начин:
- 80% от одобрената сума - до 15 дни след подписване на договора;
- 20% от одобрената сума - след одобрение на финалния отчет.

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин