Menu

TELUS InternationalTELUS International е канадска телекомуникационна компания, която чрез общественият си борд подпомага обществено полезни каузи.

Краен срок за кандидатстване: 25.09.2018 г.

Допустими кандидати:

Регистрирани организации с нестопанска цел

Допустими области:
  • Здравеопазване
  • Образование
  • Околна среда
Бюджет на процедурата:

• 100 000 канадски долара

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• 5 000 канадски долара

Продължителност на проекта:

• максимум 12 месеца

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин