Menu

 blueecobanner

Европейският фонд за морско дело и рибарство стартира нова покана за насърчаване на устойчивата синя икономика. Поканата ще подкрепи устойчивото създаване на работни места, иновациите и предприемачеството.

Краен срок за кандидатстване: 8 и 28.02.2018 г., в зависимост от конкретната област

Направление 1 Срок: 28.02.2018 г.
Направление 2 Срок: 08.02.2018 г.
Направление 3 Срок: 28.02.2018 г.
Направление 4 Срок: 08.02.2018 г.

Основна цел на процедурата:

•  да се увеличи изграждането на капацитет и създаването на мрежи за устойчиво използване на нашите морски басейни. Поканата се фокусира върху подпомагането на иновациите и доближаването на резултатите от научните изследвания до пазара. 

Приоритетни области:

• представяне и пазар
• борба с морските отпадъци
• сини мрежи
• възстановяване на екосистемите

Допустими кандидати:

• Допустими са кандидатите от държави-членки на ЕС (включително техните крайно отдалечени региони) и кандидати, установени в трети държави, граничещи със Северно море, Балтийско море, Черно море, Атлантическия океан и Средиземноморския басейн, които участват в съответните рамки за сътрудничество (например Съюз за Средиземноморието, Стратегията на ЕС за Адриатическо-Йонийския регион, Черноморско взаимодействие и т.н.), с изключение на нестабилните региони (Крим, Абхазия, Приднестровието, Либия и Сирия).

Бюджет на процедурата:

• Общ - 14 500 000 евро

• Направление 1 - 8 000 000 евро
• Направление 2 - 2 000 000 евро
• Направление 3 - 3 000 000 евро
• Направление 4 - 1 500 000 евро

Начин на кандидатстване:

• Онлайн

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org