Menu

TELUS InternationalTELUS International е канадска телекомуникационна компания, която чрез общественият си борд подпомага обществено полезни каузи.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Допустими кандидати:

Регистрирани организации с нестопанска цел

Допустими области:
  • Здравеопазване
  • Образование
  • Околна среда
Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Помощта е в размер до 10 000 USD
На повечето кандидати се отпускат средно до 5 000 USD за проект, като максималното финансиране е 2 пъти в годината по 10 000 USD

Продължителност на проекта:

максимум 12 месеца

Допълнителна информация:

Общественият Борд съвещава веднъж на тримесечие.
Проектите се оценяват от 6 до 8 седмици

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org