Menu

33669838 Bulgaria and European Union Flag painted on brick wall Stock PhotoНационалното сдружение на общините в Република България обявява конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Краен срок за кандидатстване: 16.11.2017 г., до 17.30 ч.

Основна цел на процедурата:

• повишаване на информираността на българското общество за Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

Допустими кандидати:

• всички 265 общини в Република България

Допустими дейности:

• провеждане на информационна кампания за планираните инициативи;
• организация, логистика и провеждане на различни форуми и публични прояви в контекста на информационната кампания за Българското председателство;
• създаване на рекламни и информационни материали за планираните инициативи;
• медийно отразяване на проведените инициативи.

Целеви групи:

• граждани
• структури на гражданското общество
• представители на бизнеса
• представители на висши учебни заведения/ висши училища и студентските организации
• ученици
• неправителствен сектор
• други

Бюджет на процедурата:

• 285 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - 3 000 лв.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• разходи за популяризиране и отразяване на предвидените събития и инициативи;
• разходи за организиране, логистика и провеждане на различни форуми като конференции, семинари, кръгли маси, публични дискусии, информационни дни, работни срещи, обучения и всякакъв вид публични прояви в контекста на информационната кампания за Българското председателство;
• разходи за информационни материали и техническо оборудване във връзка с провеждането на конференции, семинари, кръгли маси, работни срещи и всякакъв вид публични прояви, свързани с Българското председателство;
• възнаграждения за предоставените услуги от модератори/лектори;
• транспортни разходи и разходи за настаняване.

Продължителност на проекта:

• 1 януари – 30 юни 2018 г.

Начин на кандидатстване:

• Онлайн. Проектните предложения се приемат от НСОРБ единствено по електронна поща на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване
Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org