Menu

Финансиране на проекти за развитие на туристически атракции

Прочети още...Отворена е процедура за кандидатстване BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП Региони в растеж 2014-2020, която е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2021 г., до 19:00 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org