Bulgarian Български

Програмата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения на Министерство на младежта и спорта за 2022 г. е насочена към финансово подпомагане на дейностите на лицензираните спортни федерации, и има две направления - Олимпийска подготовка и Развитие на спорта за високи постижения.

Краен срок за кандидатстване: 21.01.2022 г.

Основна цел на програмата:

• Осигуряване на условия за развитие на спорта за високи постижения и постигане на спортни резултати на международни спортни форуми.

Конкретни цели:

1. Оптимизиране на координацията между спортните федерации и Министерство на младежта и спорта (ММС) за контрол и управление на спортната подготовка.
2. Създаване на условия за оптимизиране на системата за подбор и селекция на спортни таланти.
3. Съвременно научно-методическо и медико-биологично осигуряване на елитния спортен потенциал.
4. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите спортни резултати и с възможностите за развитие на съответния спорт.
5. Подобряване качеството на държавните първенства като основни състезания за изява на спортистите от различните възрастови групи.

Допустими кандидати:

• По Направление 1 – лицензираните спортни федерации, които подготвят спортисти за включване в олимпийския отбор на Република България;
• По Направление 2 – лицензираните спортни федерации, администриращи групите спортове

Целеви групи:

• По Направление 1
- Първо ниво – спортисти с класиране на I–VIII място на Олимпийските игри в Токио 2020; спортисти, с класиране на I–VІІІ място на последно проведено Световно първенство за мъже и жени и спортисти от първа възрастова група преди мъже и жени по олимпийски дисциплини, включени в програмата на Летните олимпийски игри през 2024 г. и спортисти с класиране на I–ІІІ място на последно проведено Европейско първенство за мъже и жени и спортисти от първа възрастова група преди мъже и жени по олимпийски дисциплини, включени в програмата на летните игри.
- Второ ниво – спортисти с потенциал за спечелване на квоти за участие на Летните олимпийски игри и след решение за включване от Комисията за олимпийска подготовка.
• По Направление 2
- Индивидуални олимпийски спортове - I-во ниво – спортни федерации, администриращи спортове с участие на проведени летни Олимпийски игри в Рио 2016 или в Токио 2020, или в зимни Олимпийски игри в Пьонгчанг 2018, или спечелени квоти за Пекин 2022; ІІ-ро ниво – спортни федерации, администриращи летни олимпийски спортове с потенциал за развитие и постигане на високи спортни резултати.
- Спортни федерации, администриращи спортни игри
- Спортове, които не са включени в програмата на Олимпийските игри

Направления:

1. Олимпийска подготовка – за подготовката и участието на спортистите в Олимпийски игри.
2. Развитие на спорта за високи постижения – за подготовка и участието на спортистите в държавни и международни състезания за постигане на високи спортни резултати.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Подготовка - пансионат, Транспортни разходи, Наеми и консумативи на спортни обекти и съоръжения по време на подготовката, Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки.
• Възстановяване на одобрените спортисти - медикаменти и др.
• Средства за одобрените спортисти с класиране до 8-о място на Олимпийските игри, свързани с процеса на подготовка и възстановяване
• Участия в Световни и Европейски първенства и международни турнири
• Наеми и консумативи на спортни обекти и съоръжения
• Материално-техническо осигуряване
• Възнаграждения на одобрените треньори
• Възнаграждения на длъжностни лица и други разходи

Начин на кандидатстване:

• на хартиен носител, в деловодството на ММС

Документи за кандидатстване

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.