Под мотото: Колкото повече сме, толкова повече вършим, „Балкани отвъд границите” набира посланници на своите идеи сред младежи от европейските страни.
Краен срок: 28.02.2015

„Балкани отвъд границите” (Balkans Beyond Borders) е неправителствена организация, която има за цел:
• Организиране на международно признат тематичен фестивал за късометражно кино, който се провежда всяка година в различни балкански градове и служи като място за среща на публика и творци
• Организиране на академично ориентирани семинари и конференции, допринасящи за обмен на документално знание, чрез взаимодействащи и иновативни начини за обучение
• Изграждане на мрежа от квалифицирани лица, които си сътрудничат, споделят идеи и активно допринасят за разпространение на идеята на Balkans Beyond Borders.
• Действа като платформа за запознаване на младите европейци с балканската култура и нейното многообразие

Ангажименти на посланиците на BBB:

• Планиране и реализиране на дейности на местно равнище (напр. семинари, културни събития, филмови прожекции и др.)
• Участие в BBB дейности (филмов фестивал, уъркшопове, културни събития, програми на ЕС, и т.н.)
• Принос в изпълнение на Комуникационната стратегия
• Представителство на BBB в конференции, фестивали, както и на международни форуми.

Тематични области:

Култура, нова медия, изкуство, Европа, Балканите

Минимални изисквания:

• Отлично владеене на английски език
• Ефективни лидерски умения
• Иновативни идеи
• Капацитет за комуникация чрез използването на онлайн инструменти
• Висше образование или еквивалент (релевантно на опита в областта на интереси)

Начин на кандидатстване:

• Автобиография
• Мотивационно писмо (с не повече от 200 думи)

Документите се изпращат с електронна поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., с тема: BBB AMBASSADORS 2015

Допълнителна информация