Посолството на САЩ в България дава възможност за финансиране на проекти чрез Програмата за малки грантове, които водят до укрепване на българо-американските връзки.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Допустими кандидати:

• нестопански организации

Приоритетни области:

• Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM)
• Медийна грамотност и свобода
• Младежки нововъведения и лидерство
• Развитие на концепцията за Съединените щати
• Образование
• Изкуство и култура
• Гостуващи американски експерти
• Предприемачество

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум до 15 000 щ. д.

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Начин на кандидатстване:

• попълнените формуляри за кандидатстване се изпращат на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Допълнителна информация:

Исканията за финансиране се приемат непрекъснато, но трябва да бъдат получени най-малко 3 месеца преди началото на изпълнение на проекта.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
• Съпровождащо писмо
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Описание и изложение на бюджета
• Прикачени документи

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.