Организациите с нестопанска цел могат да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords

Краен срок за кандидатстване: текущ

Бенефициентите могат да създават и управляват собствени профили в AdWords, подобно на плащащите рекламодатели, но участват със следните ограничения:
• Дневният бюджет е зададен на 329 USD, което се равнява на около 10,000 щ.д. месечно.
• Максималната цена на кликване (CPC) е ограничена до 2 щ.д.
• Могат да се провеждат само кампании с насочване по ключови думи, с текстови реклами, които да се показват само на страници с резултати от търсенето с Google.
• Могат да показват само текстови реклами.

Допустими кандидати:

• НПО, които имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на съответната държава.
• Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства относно липсата на дискриминация и получаването и използването на дарението.
• Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• 10 000 щ.д. месечно

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване