Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ кани заинтересованите ромски и проромски организации да кандидатстват за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

Краен срок за кандидатстване: текущ

Основна цел на процедурата:

• Фондът „Потенциални възможности" поддържа развитието на ромите стратегически и в дългосрочен план, но това финансиране е насочено към подкрепа - в краткосрочен план, в случаите когато непредвидени социални или политически събития налагат неотложни мерки или изменение/приспособяване на подходите.

Допустими кандидати:

• ромски и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия

Допустими дейности:

Действията трябва да отговарят на всички изброени по-долу критерии, за да бъдат допустими за финансиране:

• Неочаквани и чувствителни на времето - дейности в отговор на конкретно събитие, социално положение или възможност, която не би могла да бъде предвидена и изисква незабавна реакция.
• Стратегически и свързани с политиката - предложеното действие трябва да бъде разработено с перспектива за промяна в политиките, практиките или обществения дискурс в дългосрочен план. Действието трябва да се основава на стратегия, която би позволила корекции в съответствие с новите нужди или промени в контекста.
• насочени към ромите - въпреки, че не е необходимо кандидатстващата организация да бъде ромска НПО*, кандидатите трябва да демонстрират равнопоставеност на ромското ръководство или партньорство във всички етапи на действието. Ромите трябва също да се възползват от промяната на политиката, която е насочена към действието.
• Местоположение - действието трябва да отговори на възможността или кризата в една от допустимите страни: Албания, България, Чехия, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия или Испания.
* Службата за ромски инициативи определя ромска НПО като организация, в която най-малко 50% от членовете (в случая с асоциациите), управителният орган и висшето ръководство открито декларират ромския си етнически произход.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• максимум - до 15 000 щатски долара

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Продължителност на проекта:

• до 4 месеца

Допълнителна информация:

Насоки за кандидатстване

При желание за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ, може да се свържете с екипа на фирмата на посочените по-долу координати.