Черноморският тръст за регионално сътрудничество насърчава регионалното сътрудничество и доброто управление в Черноморския регион чрез подкрепа за отговорно, прозрачно и отворено управление; за изграждане на силен и ефективен граждански сектор; и подпомага независими и професионални медии.

Краен срок: текущ

Основни цели:
 • да се възстанови доверието в публичните институции;
 • да се утвърди значението на участието на гражданите в демократичния процес;
 • да се засили критичността към институциите, които са основната връзка на държавата и обществото;
 • да се насърчават регионални, трансгранични връзки в публичния, частния и нестопански сектор
Допустими кандидати:
 • местни и национални неправителствени организации от Черноморския регион,
 • правителствени организации,
 • обществени групи,
 • политически институти,
 • други сдружения
Програмни области:
 • гражданско участие,
 • трансгранични инициативи,
 • Източни връзки (за установяване на връзки между групи от Централна и Източна Европа и Балтийските страни с техните черноморски колеги, с цел споделяне на опит и информация, които са от съществено значение за насърчаване на политическото, социалното и икономическото развитие, необходимо за дългосрочната стабилност в региона.)
 • изграждане на доверие
Допустими дейности:
 • Създаване на връзки между новите страни-членки на ЕС и страните от региона на Черно море
 • Разширяване на опита и ресурсите на разположение на страните от региона на Черно море в доброто управление
 • Улесняване на механизми, които дават възможност за обмен на информация
 • Обвързване на съществуващите знания и опит в областта на икономическата реформа
Бюджет:
 • Минимален грант 5,000 USD
 • Максимален грант 75,000 USD
 • Болшинството от грантовете са между 20,000 и 22,000 USD
Продължителност на проекта:

12 месеца

Допълнителна информация:

Кандидатства се на английски език. Проекти се приемат целогодишно, като решения за финансиране на проектите се взимат на всеки 6 - 8 седмици.

Лице за контакт:

Ana Aelenei
Program Officer
Ph: +4 021 314 16 28
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Документи за кандидатстване