Техсуп-Глобал за България и ФРГИ даряват лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт на читалища и училища чрез НПО, регистрирани в обществена полза.

Краен срок: текущ

За първи път в съвременната история, гражданските организации в България получават безплатен достъп до качествени софтуерни продукти, получени като дарение. Предоставните като дарение софтуерни продукти са изключителна възможност, която позволява спестените средства да бъдат насочени към дейности свързани с идеалната цел на организацията. Важно е да се отбележи и сериозната стъпка, която се прави в борбата с пиратството.

За да получат такова дарение, гражданските организации е необходимо да посетят сайта на ТехСуп България и да се регистрират, като създадат нова сметка. След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат предоставени като дарение. Единствените разходи, които се покриват от организациите са свързани с доставката на заявените продукти.