Bulgarian Български

Фондация „Америка за България“ набира проекти в областта на селския туризъм в Северна България, предлагащи запомнящи се, атрактивни преживявания с потенциал за привличане на туристи към тази част от страната

Краен срок за кандидатстване: 15.02.2022 г.

Основна цел на процедурата:

• развитие на Северозападна България и поречието на река Дунав като привлекателни туристически дестинации с активни и жизнени местни общности.

Допустими кандидати:

• отделни кандидати или обединения от партньорски организации с интерес да предложат преживявания, услуги и продукти за селски туризъм в Северна България, които да привличат голям брой туристи в региона и да допринасят за развитието на местната икономика.
• земеделски производители, микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели. Насърчават се партньорства с туристически агенции и туроператори.
Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да се осъществяват на територията на областите северно от Стара планина – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

Допустими дейности:

• Дейности, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика:
– посещения и преживявания в животновъдни, растениевъдни, рибни ферми и стопанства, и др.
– приемане на палатки/кемпери във ферми и стопанства
– кулинарен туризъм и работилници за приготвяне на традиционни ястия
– преживявания, свързани с традиционни обичаи
– организиране на редовни фермерски пазари
• Продукти и услуги, създадени за индивидуални посещения и групи туристи, спрямо техните изисквания, които предлагат незабравими и автентични преживявания в селски общности:
– кулинарни и занаятчийски турове и работилници
– посещения в градини и стопанства и дегустации на местни продукти
– доброволчески туризъм
– събиране и приготвяне на билки, бране на сезонни плодове или други местни продукти
– създаване и развиване на меню с местни продукти
• Малки инфраструктурни дейности:
– облагородяване на фермите за посещения на туристи
– информационни табла, брандиране на ферми и стопанства
– закупуване на артикули, необходими за предлагането на конкретния продукт, услуга, преживяване
– леки конструкции и други, свързани с основната дейност на проекта
• Разходи за квалификационни курсове и други пряко свързани с основната дейност на проекта.
• Разходи за популяризиране на предлагания уникален, автентичен продукт, преживяване или услуга.

Размер на безвъзмездната помощ:

• до 25 000 лева

Процент на безвъзмездно финансиране:

• 100%

Допустими разходи:

• Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, оборудване, разходи за наем, услуги, квалификационни курсове и други пряко свързани с основната дейност на проекта (90%);
• Административни разходи – организационни и други дейности по управлението на проекта – заплащане на труд на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, счетоводни услуги, банкови такси, и други (10%).

Продължителност на проекта:

• 24 месеца

Начин на кандидатстване:

онлайн формуляр

Критерии за оценка:

• Съответствие с целите на конкурса
• Дейности
• Целеви групи
• Очаквани резултати от проекта
• Устойчивост
• Капацитет на кандидата/обединението
• Бюджет

При желание за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ, може да се свържете с екипа на консултантска фирма Дениси Консулт ЕООД на посочените по-долу координати.