Bulgarian Български

Нова кредитна линия за финансиране на малки и средни предприятия е договорена от Българската банка за развитие. Тя е осигурена от Черноморската банка за търговия и развитие и е в размер на 31 милиона евро.

Новата кредитна линия е насочена към създаване, модернизиране и разширяване дейността на българските малки и средни предприятия. Средствата по нея ще се ползват за предекспортно, експортно и оборотно финансиране. От този ресурс могат да се възползват МСП с персонал до 250 души и годишен оборот до 43 млн.евро (респективно сума на активите до 27 млн.евро). Кредитната линия е привлечена при една от най-атрактивните цени на местния пазар - плаваща лихва в размер на 3-месечния EURIBOR плюс надбавка от 2.65%.
Други две нови кредитни линии са осигурени от Ситибанк – клон София. Едната линия, в размер на 25 млн. евро, ще бъде използвана за директно кредитиране на малки и средни предприятия, а по другата линия за търговско финансиране са осигурени 7,7 млн. евро.