Bulgarian Български

Министерство на финансите създаде нов модул към съществуващия „Регистър на минималните помощи", с помощта на който бенефициентите, сами ще могат да правят електронна справка за получените от тях минимални помощи за период от 3 години.

За целта ще е необходимо единствено да се въведе идентификационния номер (БУЛСТАТ). Данните в регистъра ще се обновявят периодично, така че да са актуални към момента на проверката.