Menu

Финансиране на проекти за развитие на малки стопанства

Прочети още...Отворена е за кандидатстване подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2020 г., до 17:30 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин