Menu

Финансиране на проекти за професионално обучение на земеделски производители

Прочети още...Процедурата е по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Краен срок за кандидатстване: 16.03.2020 г. 17:30 ч.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин