Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 173

opik logo shareНа свое заседание на 19.11.2019 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 гласува изменение на Индикативната годишна работна програма по ОПИК. 

Изменена Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2019 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org