Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/finayius/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП РЧР 2014-2020 - Проекти, европейско финансиране, консултации
Menu

опрчрОдобрен е първия вариант на Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за 2019 г.

 ИГРП по ОПРЧР 2019 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org