Menu

  • Категория: За фирми
  • Посещения: 649

опрчрПрез м.декември 2018 г. е изменена Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за 2019 г.

 ИГРП по ОПРЧР 2019 г.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин