Menu

ИГРП ОПИК 2017На Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 12 май 2017 г., е одобрено изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

Процедурите ще бъдат обявени в следната последователност:

• м. Януари - Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия
• м.Април - Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство
• м.Май - Разработване на продуктови и производствени иновации
• м.Юни - Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ
• м.Юни - Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма
• м.Септември - Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории
• м.Септември - Надграждане и развитие на научно-технологичен парк „София Тех Парк"
• м.Септември - Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2017 г. (вариант 13.06.2017 г.)

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org