Menu

The SME InstrumentИнструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

До момента, в първия кръг на програмата, са одобрени общо 155 малки и средни предприятия (от  подадени 2666 предложения) от 21 страни (държавите-членки на ЕС или страни, асоциирани към Horizon 2020), които ще получат до 50 000 евро (70% от общата стойност на проекта) за разработването на предпроектни проучвания за развитие на своята иновационна стратегия. В допълнение, малките и средни предприятия могат да се възползват и от 3-дневно бизнес обучение.

Испания е сред отличниците в първия кръг с подкрепени 39 предложения, следвана от Великобритания и Италия.

Инструментът за МСП е ключов елемент от финансирането на малкия бизнес, в рамките на програма Horizon 2020, който се осъществява в три фази.

  • Първата фаза е за изследване на осъществимостта на бизнес иновацията.
  • Втората фаза е за финансиране на демонстрационни проекти.
  • От трета фаза могат да се възползват инвестиционно-зрели концепции, по които да се получават съвети за развитието им.

Чрез Инструмента за МСП Европейският съюз желае да финансира най-иновативните малки дружества, с висок потенциал за растеж. Процесът на кандидатстване е лесен, но само най-добрите проекти, могат да очакват да получат финансиране. Допустимите теми са посочени в Работната програма "Иновации в МСП" на Horizon 2020.

Формуляри за кандидатстване могат да се подават по всяко време, но се оценяват четири пъти годишно.

Първите резултати за финансиране са от подадените до 18 юни 2014 г. проекти.

Следващите крайни дати за оценка са 24.09.2014 за Фаза 1 и 9.10.2014 за Фаза 2.

През 2014 год. се предвижда да бъдат финансирани около 645 проекта (по Фаза 1 и 2), а през 2015 - до 670.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин