Menu

Подкрепа на проекти за устойчив бизнес

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 17

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 кани желаещите да кандидатстват по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“.

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2021 г., до 17:30 ч.

Финансова подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 65

Прочети още...Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Краен срок за кандидатстване: 24.08.2020 г., до 16:30 часа

Възможност за наемане на безработни лица

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 93

Прочети още...Агенция по заетостта набира заявки от работодатели по проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ за назначаване на безработни лица.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Финансиране на самостоятелен бизнес за хора с увреждания

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 118

Прочети още...Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Краен срок за кандидатстване: 13.07.2020 г., до 17.30 часа

Възможност за разкриване на нови работни места по процедура „Младежка заетост“

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 346

Прочети още...Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Краен срок за кандидатстване: до изчерпване на наличния бюджет

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2517

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2077

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

 • Категория: За фирми
 • Посещения: 2541

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин