Menu

Възможност за създаване и развитие на иновационни центрове

Прочети още...Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Предложения и коментари се приемат на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за предложения: 21.05.2019 г., до 17:30 ч.

Изменена Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2019 г.

Прочети още...Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 на свое заседание от 19.04.2019 г. промени Индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г.

Конкурс „Най-зелените компании в България”

Прочети още...За девета поредна година b2b Media организира Националния конкурс „Най-зелените компании в България“. Той се превърна в емблема на отговорния и екологично съобразен бизнес, като включва отличия, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в България, както и призове за личности, компании, общини и неправителствени организации.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2019 г.

Финансиране на проекти за подобряване на производствения капацитет в МСП

Прочети още...Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”

Краен срок за кандидатстване: 21.05.2019 г., до 16:30 ч.

Финансиране на проекти от Фонд „Условия на труд“

Прочети още...Фонд „Условия на труд“ има за цел да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България, по програма приета от Националния съвет по условия на труд.

Краен срок за кандидатстване: всеки месец, до 25-то число

Финансиране на иновативни предприятия чрез новия Инструмент за МСП на Европейската комисия, в рамките на програма Хоризонт 2020.

Прочети още...Инструментът на ЕК за подпомагане на иновативни МСП разполага с бюджет от 3 млрд. евро за 7-годишен период и по него могат да се финансират проекти за реализиране на идеите от лабораторията до пазара.

Българската банка за развитие предлага нови, по-добри условия за кредитиране на МСП

За отпускането на инвестиционен кредит от Българската банка за развитие са достатъчни само 10% самоучастие. Новостартиращите предприятия могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период.

Контакти

тел.:  042 919 242
GSM: 088 619 4483
e-mail: office@finansirane.org

Бюлетин