Период: 2007 год.

Бенефициент: Българска Търговско-промишлена палата

Финансираща програма: Фламандското министерство на външните работи

Реализация: Януари 2007 – Декември 2007

Повече информация